Wednesday, February 9, 2011

Majlis-Majlis Keimanan

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan daripada Anas bin Malik r.a. bahawasanya ia berkata: Abdullah Ibn Rawahah jika ia bertemu dengan salah seorang sahabat Rasululllah s.a.w. ia berkata: Mari kita beriman sesaat dengan Tuhan kita, maka pada suatu waktu dia menyatakan pernyataan tersebut pada seorang lelaki hingga membuat lelaki tadi marah, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: Wahai Rasulullah s.a.w, apakah kamu perhatikan Ibn Rawahah bahawa ia membenci keimananmu dan berpaling kepada keimanan sesaat, lantas Nabi s.a.w bersabda: "Allah merahmatimu Ibn Rawahah, sesungguhnya ia menyukai majlis-majlis yang dibanggakan oleh para malaikat." At-Targhib (jilid 3, halaman 63).

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...