Saturday, February 5, 2011

Mencari Ilmu Hakiki
"Wahai anakku, bergaullah dengan ulama dan dengarkanlah perkataan ahli hikmah kerana sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah (Ilmu) sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang lebat"
(Lukmanul Hakim)

"Tidak ada yang lebih utama sesudah pekerjaan fardhu selain menuntut ilmu"
(Imam Muhammad Idris As-Syafi'e)

"Ilmu yang ada di dalam hati laksana matahari pada tempat peredarannya dan Ilmu yang ada pada seseorang laksana mahkota bagi raja"
(Kata-Kata Hikmah)

"Menuntut Ilmu lebih utama daripada solat sunat"
(Imam Muhammad Idris As-Syafi'e)

"Ilmu adalah sebaik-baik pusaka (warisan)."
(Ali bin Abi Talib)

"Orang yang tidak menyukai Ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya"
(Imam As-Syafi'e)

"Aku menuntut Ilmu sehinnga aku masuk ke lubang kubur"
(Imam Ahmad Bin Hanbal)

"Orang 'alim itu mulia walaupun ia kecil, sedang orang bodoh itu kecil walaupun ia tua renta. Belajarlah kamu kerana tidak seorang pun lahir dalam keadaan berilmu. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sesungguhnya pembesar sesuatu kaum yang tidak berilmu itu kecil apabila berkumpul dalam majlis"
(Ahlus Sya'ir)

"Sekiranya Allah menghendaki kebaikan buat seseorang, nescaya Dia akan memberi kefahaman tentang agama kepada orang tersebut."
(Riwayat Bukhari & Muslim)
No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...